Lamsvlees Schapen Grazerij

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Onze kudde

 
 

De Schoonebeeker is een van  de grootste Nederlandse heideschapen en vind zijn oorsprong in een gebied vanaf Zuidoost-Drenthe tot in Twente en Salland. Mogelijkheid bestaat dat er een vleugje Duitse bloed in zit. Kenmerken zijn; fier,  hoog op de benen staand, duurzaam sober en sterk. Kan goed uit de voeten op heide en schrale gebieden en is een prima grazer.

De Schoonebeeker heideschapen van onze grazerij worden ingezet voor terrein- en natuurbeheer en of onderhoud.  U kunt onze dieren aantreffen op heidevelden, maar ook in retentiegebieden. Van een deel van onze ooien verwachten we in het vroege voorjaar lammeren. Vanaf eind januari tot en met half april zijn we vooral bezig met de komst van de lammeren. Eind april worden al onze Schoonebeekers gecheckt. Taken als het scheren en hoefverzorging staan op het programma.  Goed voorbereid kunnen we de kudde inzetten voor hun begrazingswerkzaamheden.  Op  (natuur) gebieden bevind zich die vegetatie waarbij de Schoonebeeker goed mee uit de voeten kan. De dieren kunnen zich te goed doen aan verschillende grassoorten zoals pijpenstrootje,bochtige smele, riet, groot hoefblad, jacobskruiskruid, margrieten, boterbloemen, paardebloemen,klaversoorten, berk- en of wilgopslag en kan vanzelfsprekend ook heide zijn. Kortom een zeer gevarieerd menu staat binnen bereik. Dit komt de smaak van het vlees ten goede!!  De Schoonebeeker sprokkeld al trekkende in kuddeverband het kostje bijeen.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu