Lamsvlees Schapen Grazerij

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Ons bedrijf

 
 

Het bedrijf  Schapen Grazerij Bornerbroek is gelegen in het buitengebied van Bornerbroek nabij Almelo (O) en word gerund door de familie Dood. In de loop der jaren hebben we ons met de grazerij
gespecialiseerd in het verschaffen van een duurzame vorm van landschapsonderhoud en natuurbeheer. Dit wordt door ons gerealiseerd door gebruik te maken van een grote kudde Schoonebeeker heideschapen.
Wij bieden begrazingsdiensten op maat aan. Door het inzetten van een kudde Schoonebeeker heideschapen willen wij een bijdrage leveren aan het onderhoud van bestaande natuurgebieden maar ook een bijdrage leveren aan de terugkeer van nieuwe natuur.
Onze kudde kunt u onder andere tegenkomen op heidevelden in Noord-Oost Twente, schrale graslanden, taluds van beken of  in retentiegebieden.
De Schoonebeeker valt onder de categorie "bijzondere huisdierrassen". Dieren die als weinig productief worden bestempeld, maar wel van belang zijn voor de (agrarische) biodiversiteit en de Nederlandse cultuurhistorie.
Het door de heideschapen verkregen voedselpakket is zeer gevarieerd en kruidenrijk.
Wat kun je je nog beter wensen als heideschaap zijnde. De smaak van het vlees wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat de schapen eten.
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een stabiele kudde Schoonebeeker heideschapen. De kudde heeft kunnen groeien naar een voor ons gewenst aantal.  Dit betekent dat we de zorgvuldig uitgeselecteerde dieren laten verwerken bij de plaatselijke slager. Samen met de slager zorgen we ervoor dat de juiste porties en onderdelen aangeboden kunnen worden.

Per januari 2016 mogen wij de titel Erkend Streekproduct voeren. De landelijke keurmerkorganisatie Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) reikte ons het certificaat uit in de Gemeente Almelo.
Het is voor ons een blijk van waardering voor de inspanning om lamsvlees van Schoonebeeker heideschapen als kwalitatief goed stukje streekproduct aan te bieden.

Door te genieten van ons streekproduct ondersteunt u indirect het beheer van natuurlijke terreinen en de instandhouding van het zeldzame huisdierenras De Schoonebeeker.

In een tijd van globalisering kiezen wij voor het Local for Local principe. Lams- en schapenvlees laten groeien en rijpen in de streek en ook de verwerking en afzet in de streek tot stand laten komen. Waarom goede (streek)producten van ver halen als deze dichtbij huis  aangeboden worden.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu